Resolutie | Comink

Resolutie

Om kwaliteitsverlies te voorkomen, moet uw afbeelding een resolutie hebben tussen 100 en 150dpi.

Wordt geladen